Ďalšie typy rehabilitácie

Liečebná telesná výchova pod vedením fyziotrapeuta

Špeciálna pohybová terapia, ktorá využíva pohyb k obnove narušených pohybových funkcií pacienta. Využívame rôzne špeciálne metodiky (cvičenie podľa Kabáta, Bobatha, Kaltenborna, Brunkowovej, Freemana atď.), postizometrickú a antigravitačnú relaxáciu, stimulačné, mäkké a mobilizačné techniky. Pacientov učíme používať vlastnú váhu tela ako aj rôzne cvičebné pomôcky využiteľné aj následne dlhodobo v domácom prostredí.
Funkčná rehabilitačná diagnostika

Testovanie funkcií pohybového systému, napríklad svalový test a goniometria končatín, funkčný test chrbtice, test ruky, niektoré ďalšie špecializované testy. Táto diagnostika eviduje stav testovaných funkcií pri príchode pacienta a ich následnú zmenu v priebehu liečby.


Bioptronová lampa

Pracuje na princípe polarizácie svetla vyžarovaného halogénovou žiarovkou. Má biostimulačný efekt, podporuje bunkovú a humorálnu obranu organizmu pomocou pôsobenia v štruktúre bunkovej membrány. Spomaľuje chorobné a degeneratívne procesy v bunkách. Prispieva k zmierneniu bolesti po úrazoch, pri chronických poruchách pohybového aparátu, zmierneniu opuchov, zlepšeniu hojenia rán, na ovplyvnenie jaziev a rôznych kožných defektov.


Ceragem

Je automatické termo-akupresúrne masážne lôžko, ktoré spája tlakovú masáž s infračerveným teplom vyžarovaným nefritovými kameňmi a epoxid-karbónovými panelmi. Toto zariadenie pomocou vnútorného projektoru pohybujúceho sa pozdĺž chrbtice uvoľňuje úpony okolo stavcov, narovnáva chrbticu, ukľudňuje nervové dráhy v ľudskom tele, zlepšuje krvný obeh.


VodoliečbaProcedúry vodoliečby pmáhajú pri odbúraní stresu, bolestiach kĺbov, chrbtice, regenerácii svalstva, zlepšujú krvný obeh.
ElektroliečbaRôzne druhy elektroliečby pomáhajú pri liečbe klbového aparátu a mäkkého tkaniva.
TermoterapiaPri aplikácii pozitívnej termoterapie sa využíva hlavne myorelaxačný a spazmolytický účinok.
Klasická masážMasáž ovplyvňuje prekrvenie kože a svalov, svalové napätie, endokrinný systém ...
Ďalšie typy rehabilitácieĎalšie druhy rehabilitácie prispievajúce k zmierneniu bolesti po úrazoch, pri chronických poruchách pohybového aparátu, zlepšeniu hojenia rán ...